0810 / 32

Met R. voorop naar het tuinhuis van W. en A. Via de drieparkenroute en verdwalen op onverharde paadjes in de Ruige Riet. (Inclusief de fiets over grote takken en een omgevallen boom tillen). En terug, net voor de stortregen uit, via Osdorp, Sloten, de Oeverlanden en het Beatrixpark.

cycling,nl | August 12, 2018 | 0:05 | Comments Off on 0810 / 32 |

0 Comments

RSS for comments on this post.

sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License. | Arie Altena