Ah, sorry

Nu Verhagens complete toespraak gelezen, en daarin toont hij zich veel milder, ja, zelf anti-populistisch. Waarmee we terug zijn bij waar we waren, namelijk bij het feit dat de opvattingen van het CDA op papier wel meevallen, maar dat het CDA in de praktijk van de machtspolitiek niet valt te vertrouwen. Want hoe je met de opvattingen die Verhagen in zijn toespraak uiteenzet kunt en durft te regeren met (gedoogsteun van) de PVV en je daar nog goed bij voelen ook, is mij een raadsel.

“Poets het idee van leitkultur weer op, benadruk dat het primaat ligt bij westerse waarden, maar laten we niet naar binnen gekeerd raken. “Onderzoek alles, maar bewaar het goede”. Dus een gezonde openheid naar andere culturen, tradities en mensen is noodzakelijk voor een vitale cultuur. Populisme vreet aan die gezonde basis.”

Regeer daar dan naar. Dat doe je niet.

Waarmee we ook weer terug zijn bij af wat betreft de ‘massamedia’ en de ‘logica’ van het nieuws. Zelfs de NRC maakt er een potje van – als je maar kunt ‘scoren. Bah. En ik trapte er ook in. Bah.

Vrienden van GeenStijl, Verhagen is een verkapte multiculti!

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/06/28/toespraak-maxim-verhagen/

nl | June 28, 2011 | 16:54 | comments (1) |

1 Comment

  1. Als Verhagen dat soort taal bezigt betekent dat alleen dat er wat onrust onder CDA’ers is. Het betekent allemaal niets. Nee, dat Goebbels vroege bijdrage aan die duffe identiteitsdiscussie: “De Hollander is op zich een apolitiek wezen. Het calvinisme en de materiële genotzucht hebben hem een geheel eigen identiteit verleend.” Probeer je daar als neo-conservatief/liberaal-populist nog maar eens onderuit te lullen. :)

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

    comment by OMC | 28 June 2011 | 20:26 |

RSS for comments on this post.

sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License. | Arie Altena