Kunst verdient beter

“Kunst verdient het volle rendement van alle investeringen in creativiteit, vaardigheden en kennis van haar beoefenaren. Kunst verdient de volle aandacht van de samenleving — in elke vorm, vanuit ieder maatschappelijik belang. Kunst verdient de volle inzet van iedere betrokkene om de waan van de dag het hoofd te bieden. Kunst verdient beter: het is de motor van cultureel vermogen.”

Meer: http://joukekleerebezem.com/kunstverdientbeter/

art,nl | June 27, 2011 | 10:40 | Comments Off on Kunst verdient beter |

0 Comments

RSS for comments on this post.

sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License. | Arie Altena