Greg Carlisle: Elegant Complexity

Volledige titel: Elegant Complexity. A Study of David Foster Wallace’s Infinite Jest (2007). Geen boek dat je ‘uitleest’, het is een gortdroog geschreven gids voor IJ, (die stijl past de gids). Heel behulpzaam voor wie zijn weg probeert te vinden in de bijna 1000 dichtbedrukte pagina’s van DFW’s magnum opus. Gisteravond las ik de samenvattingen van de eerste 15 hoofdstukken en dat was een goede manier om me de leeservaring van IJ te herinneren. De websites over DFW zijn excellent, maar een boek doorbladeren ontspant meer.

leesvoer,nl | February 20, 2011 | 18:18 | comments (1) |

1 Comment

  1. Hé Arie, deze week staat in de New Yorker een erg goed stuk van Jonathan Franzen, waarin hij diep ingaat op de dood van DFW en de nasleep ervan. Ik was buitengewoon geraakt door het artikel, al heb ik van beide schrijvers nog geen werk gelezen. Heel oprecht en zelfanalytisch.
    Groet, Nickel

    comment by Nickel | 17 April 2011 | 18:32 |

RSS for comments on this post.

sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License. | Arie Altena