Boek, bundel, blog

Even een aankondiging tussendoor:

Vrijdag 15 juni, van 13.00 tot 17:00
Symposium Bundel, Boek, Blog

“Tijdens de middag zal een groep literatuurwetenschappers, bloggers, mediatheoretici, dichters en vormgevers discussieren over de implicaties van het feit dat literatuur, en met name poezie, vandaag de dag steeds minder in boekvorm tot ons komt, maar verspreid wordt via websites & blogs, of voorgedragen wordt op poetry-slams. Wat betekent dit voor onze omgang met gedichten? Hoe ziet de toekomst van het boek als fysiek object er uit?”

Sprekers:
Thomas Vaessens
Arie Altena
Cornelia Graebner
Chrétien Breukers
Samuel Vriezen
Frans Oosterhof

Gratis alhier: Letterenfaculteit Universiteit Leiden, gebouw 1162 (Van Wijkplaats 2) zaal 002.

(Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Algemene Literatuurwetenschap en de Opleiding Literatuurwetenschap Universiteit Leiden.)

1 Comment

  1. Dank voor de plug, arie. Ik ben zeer benieuwd naar je bijdrage.

    comment by Yasco | 12 June 2007 | 22:54 |

RSS for comments on this post.

sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License. | Arie Altena