Waar is het literair debat?

Ik beweer nogal ‘ns dat het literair debat gemigreerd is naar het internet. En dat zulks er — hee logisch eigenlijk — toe leidt dat de literaire tijdschriften (die op papier) aan belang winnen: de bloggers verwijzen ernaar, ik lees met ze mee (en ik ben niet de enige).

Vergeet de kranten, vergeet de publiciteitsmachines. Is het kenmerkend dat een reactie van Maarten Doorman op Vaessens inmiddels beruchte NRC-artikel (21 januari 2006 — diens inauguratierede was het toch?) in de krant werd afgedrukt, maar dat diezelfde reactie op het internet (in een comment-thread van de Contrabas) niet echt de meest intelligente was? Is het kenmerkend dat Bas Heijne — die de held van serieuze krantenlezers schijnt te zijn — zich pas vorige week naar aanleiding van Friedmans The World is Flat lijkt te realiseren dat er iets aan het veranderen is (ik moest zn column twee keer lezen, omdat ik niet geloofde dat hij werkelijk nog in een wereld leeft waarin drukwerk het bastion is dat zich verzet tegen de vervlakking van tevee en internet (?). Ik denk dan, man, kijk hoe RSS, Technorati, aggregatie, “web 2.0” de distributie van kwalitatieve inhoud veranderen…).

Hoe dan ook, voor ik echt begin te kletsen…

Goed voorbeeld van hoe de discussie zich over blogs verspreid, waarbij de nieuwe Yang en het nieuwe boek van Vaessens referentiepunten zijn.

Vriezen over ritme (ref. Mettes en Yang): http://blogger.xs4all.nl/sqv/archive/2006/06/08.aspx
Mettes over Vriezen: http://n30.nl/2006/06/2-of-3-dingen.html; ook nog Vaessens.
De Contrabas over Vaessens Ongerijmd succes: http://decontrabas.typepad.com/de_contrabas/2006/06/thomas_vaessens.html.

En ja, mijn opmerking: in de comments op de Contrabas vind je nog steeds de nodige goedgehumeurde pesterijtjes — maar Chretien Breukers hoeft allang niet meer te zitten uitdagen en trollen, en doet dat ook veel minder. Daardoor is de kwaliteit enorm gestegen, vergeleken bij een jaar terug. En de Contrabassers zijn — gelukkig — niet blind voor wat afwijkt van hun idee van poezie. Alleen zo nu en dan komt er nog wat flauwigheid voorbij. Maar goedgehumeurde flauwigheid kan ik wel hebben, netzoals oprecht gemeend theoretiseren dat uit de bocht vliegt of de voeten niet op de grond krijgt (wat wel eens gebeurt bij Jeroen Mettes).

En, nee, ik heb Vaessens nog niet gelezen, en nee, ik denk niet in termen van avant-garde wanneer het gaat om de transformatie van literatuur in tijden van internet. Het heeft heel weinig tot niks met avant-garde te maken. (Wat niet wegneemt dat er wel avant-garde-eilandjes zijn).

Hoe dan ook (2), het is fascinerend op zich dat een marginale left-wing (left-wing of the avantgarde, zo ver weg van het centrum) dichter in de VS is uitgegroeid tot zo’n beetje de meest gelinkte poezie-blogger/criticus van de wereld (Ron Silliman). (En terecht, als je het mij vraagt).

Hoe dan ook (3) — waarom schrijf ik niet in de comments op Samuels blog, of bij De Contrabas, of bij Jeroen Mettes (die ik niet persoonlijk ken)… Omdat ik hier mijn eigen podiummetje heb?

Hoe dan ook (4) — ik moet over mp3-blogs schrijven (deadline nadert), niet over poezieblogs.

blogging,nl,reading matter | June 9, 2006 | 11:09 | Comments Off on Waar is het literair debat? |

0 Comments

RSS for comments on this post.

sorry, the comment form is closed at this time.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License. | Arie Altena